Leidingwater

Geschatte leestijd: 1 minuut

Leiding water is natuurlijk het water wat uit de kraan komt. Leidingwater is een vaag en algemeen begrip. Wat vaak niet gerealiseerd wordt is dat leidingwater niet overal hetzelfde is. Zo zitten er grote water verschillen tussen bijvoorbeeld Groningen, Amsterdam, Utrecht en Maastricht. De waterhardheid is anders, evenals de toevoegingen aan water.

Voordelen leiding water

  • Goedkoper ten opzichte van osmose water.

Nadelen leiding water

  • Waterwaarden minder constant;
  • Waterwaarden moeilijker te reguleren;
  • Verontreiniging blijft in het water.

Kunnen garnalen die gekweekt zijn in osmose water in leiding water gehouden worden?

Ja hoor, dat is geen probleem. Dit is een veel gehoorde vraag omdat er zoveel onduidelijkheid heerst over osmose water en mensen ook bang gemaakt worden. Garnalen gekweekt in osmose water kunnen zonder problemen op leidingwater gezet worden. Controleer altijd uw waterwaarden ten opzichte van de waterwaarden van de kweker en laat garnalen langzaam overwennen!


Was deze informatie nuttig?

© 2014 - 2023 | shrimp-center.com
Hobbykweker van garnalen