TDS en EC

Geschatte leestijd: 2 minuten

Deze pagina staat in het teken van TDS (opgeloste vaste stoffen) en de EC (geleidbaarheid).

TDS

De TDS waarde wordt uitgedrukt in ppm (Parts Per Million). TDS geeft de hoeveeheid opgeloste vaste stoffen in het water weer. De TDS waarde geeft tevens een indicatie van de waterhardheid. Leidingwater heeft een TDS waarde van 200 - 400 ppm.

Hoe zachter het water, zonder andere opgeloste stoffen, hoe lager de TDS waarde. De TDS is direct gerelateerd aan de zuiverheid van het water en de kwaliteit van het filter. Dit heeft uiteraard invloed op het welzijn van de garnalen. Let op! Een lage TDS is per definitie hetzelfde als zacht water. Vaak wijst het wel op zacht water.

Er is een relatie tussen de TDS, kH en gH. De TDS is in principe een optelsom van kH, gH en norganische stoffen die in het water aanwezig zijn. 

De TDS wordt gemeten met een TDS meter. Aan de hand hiervan is de EC ook te berekenen (zie volgend kopje).

TDS verlagen

  • Gebruik maken van osmose water (deze heeft een TDS van 0 - 10). Dit dient dan wel aangevuld te worden met mineralen.

Geleidbaarheid (EC)

De EC waarde is de elektrische geleidbaarheid van water uitgedrukt in MicroSiemens). Technisch gezien wordt onder de geleidbaarheid van het water het volgende verstaan: het vermogen van water om elektrische stroom te geleiden. In water zijn het de opgeloste ionen die de stroom kunnen geleiden. Hoe hoger de geleidbaarheid hoe lager de weerstand. Over het algemeen kan er gesteld worden dan hoe harder het water is, hoe hoger de EC/TDS waarde.

Als je de TDS waarde weet dan kun je die waarde vermenigvuldigen met 1,5 en dan weet je, bij benadering, wat de EC waarde is.


Was deze informatie nuttig?

© 2014 - 2023 | shrimp-center.com
Hobbykweker van garnalen